Menu

De Lesmethode

De lesmethode

Er wordt les gegeven volgens een communicatieve methode. Dat wil zeggen dat de lessen taak- en praktijkgericht zijn, aangepast worden aan de doelstellingen van de cursisten en aansluiten op alledaagse situaties.

Onze methode is dynamisch omdat er gebruik gemaakt wordt van diverse interactieve onderwijsvormen, zoals muziek, video’s, spelletjes, teksten en het naspelen van praktijksituaties. Naast efficiënt zijn de lessen daarom ook heel leuk en door het simuleren van situaties kun je het geleerde meteen in praktijk brengen.

Er wordt aan alle vaardigheden aandacht geschonken, maar voornamelijk staat de spreekvaardigheid centraal. De grammatica wordt hierbij niet gebruikt als uitgangspunt maar staat in dienst van de vaardigheden die in elke cursus aan bod komen. Onze lesmethode is erop gericht dat de cursist zich zowel mondeling als schriftelijk snel in het Spaans leert uiten.

De lessen worden gegeven in groepen van minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers. Hierdoor kunnen groepen worden gevormd van cursisten met een vergelijkbaar niveau, worden alle deelnemers actief betrokken bij de lessen, kan rekening worden gehouden met specifieke individuele wensen en interesses, en krijgt iedere cursist maximale aandacht waardoor snel vooruitgang wordt geboekt.